Blog

Czy wieże widokowe budowane z drewna są w stanie wytrzymać mocny wiatr?

Przyjmuje się, że mocny wiatr to taki, którego prędkość oscyluje w granicach od ok. 60 do ok. 70 km/h. Prawidłowo skonstruowane oraz wzniesione wieże widokowe wytrzymują tego typu warunki atmosferyczne. Dotyczy to nie tylko belek nośnych, ale również dachu budowli, który nie powinien zostać zerwany. Warto zaznaczyć, że architekci wież widokowych projektują je w oparciu o bardzo dokładny wywiad meteorologiczny właściwy terenom, na którym wieża zostanie wzniesiona. W projekcie uwzględnia się wówczas nie tylko wzmocnienie fundamentów czy łączeń pomiędzy belkami metalowymi łącznikami, ale również odpowiedni kąt oraz kierunek nachylenia dachu, mający zapobiec jego zerwaniu w czasie gwałtownych wichur czy burz. Warto także wspomnieć o naturalnej właściwości drewna przejawiającej się zmianą jego objętości w relacji do zmieniających się warunków atmosferycznych; fakt ten również jest uwzględniony w projekcie budowli. Nie należy również zapominać o elastyczności drewna, dzięki któremu niewielkie, chwilowe odchylenia od pionu w czasie gwałtownych wiatrów mogą niejednokrotnie uratować budowlę przed zniszczeniem. Przykładem drewnianych wież, które potrafią oprzeć się mocnemu wiatrowi niech będą budowle stojące w górach czy na niezalesionych równinach.

Opublikowano w: Wieże widokowe

Skomentuj (0) ↓