Blog

Jak wieża widokowa wpływa na środowisko?

Wieża sama w sobie nie ma żadnego, pozytywnego lub negatywnego, wpływu na środowisko. Wybudowana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej jest środowisku doskonale obojętna. Problem pojawia się wówczas, kiedy do budowy wieży stosuje się niskiej jakości komponenty lub korzysta się z niej nie szanując reguł współżycia społecznego. W pierwszym przypadku wykorzystanie niewłaściwych, niskiej jakości preparatów zabezpieczających oraz farb może doprowadzić do sytuacji, w której zmienne lub niekorzystne warunki atmosferyczne sprawią, że do najbliższego otoczenia wieży przedostaną się toksyczne związki chemiczne, na przykład tańsze i szkodliwe farby zawierające związki metali ciężkich. Brak szacunku dla reguł współżycia społecznego ma zdecydowanie bardziej negatywne konsekwencje. Dotyczą one zasad korzystania z wieży przez turystów i inne osoby zainteresowane. Przy budowli powinny stać tablice informujące o całkowitym zakazie śmiecenia i zabraniające zachowań uważanych powszechnie za niewskazane, takich jak słuchanie zbyt głośnej muzyki. W okolicy budowli powinny być rozstawione kosze na śmieci lub kontenery, do których należy wrzucać wszelkie nieczystości. Tego typu obostrzenia są konieczne, ponieważ w większości przypadków wieże widokowe stoją na terenach niezanieczyszczonych. Brak takich reguł może sprawić, że niezanieczyszczone tereny bardzo szybko zmienią swój ekologiczny status na zdecydowanie mniej korzystny.

Opublikowano w: Bez kategorii

Skomentuj (0) ↓