Blog

Uszkodzenia mechaniczne drewna – podział

Określenie wad drewna jest bardzo ważne dla jego poprawnej kwalifikacji zgodnie z normami jakościowymi, jakie w danej klasie musi ono spełniać. Jednym z kryteriów przy tego rodzaju podziale jest ocena występowania uszkodzeń mechanicznych, które są najczęściej związane z nieprawidłowościami występującymi na zewnętrznych częściach struktury danej części drewna.

Jak dzielą się uszkodzenia mechaniczne?

Uszkodzenia mechaniczne drewna są związane między innymi z działalnością zwierząt i owadów. Te ostatnie tworzą chodniki, czyli naruszenia tkanek drewna o określonej długości, które ze względu na ich głębokość możemy podzielić na powierzchowne (do 3 mm), płytkie (od 3 do 15 mm) oraz głębokie (powyżej 15 mm). Z kolei średnica otworu chodnika owadziego decyduje o tym czy jest on klasyfikowany jako mały (mniej niż 3 mm) czy duży (więcej niż 3 mm). Warto wiedzieć, że do znacznego obniżenia się jakości drewna w największym stopniu przyczynia się duża ilość chodników małych, gdyż jest ona oznaką wzmożonego żerowania w głębokich częściach drewna. Struktura tkanki może być również uszkodzona przez działalność ptaków, objawiającą się wydrążonymi dziuplami i otworami o różnej głębokości.

Innym uszkodzeniem z gatunku mechanicznych jest odarcie kory oraz spała żywiczarska, czyli widoczne nacięcia na powierzchni kory powstałe w wyniku chęci uzyskania żywicy z danego drzewa. Do naruszenia struktury drewna przyczyniają się również zaciosy, będące pozostałością po działaniu urządzeń i narzędzi tnących, a także różnego rodzaju zwęglenia i występowanie ciał obcych, w tym metali i kamieni.

Mechaniczne uszkodzenie zewnętrznych tkanek drewna bardzo często prowadzi do powstawania zgnilizny drewna.

Opublikowano w: Konstrukcje drewniane, Wieże widokowe

Skomentuj (0) ↓