Blog

Po co buduje się wieże widokowe?

Wieże widokowe to coraz liczniej pojawiające się obiekty w naszych okolicach. Jaki jest jednak cel ich wznoszenia? I czy spełniają przy tym tylko jedną funkcję?

Wieże widokowe to sztucznie budowane punkty, przeważnie w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej danego obszaru. Najczęściej spotyka się je w miejscach o zróżnicowanej powierzchni terenu, ale nie na tyle bogatej, aby sama w sobie stanowiła atrakcję. Wznoszone są na pagórkach i pozwalają na obserwację zróżnicowanego krajobrazu okolicy: pola, lasy, jeziora, wzniesienia, a nawet interesujących gatunków zwierząt.

Te ogólnodostępne zbudowane są z drewna i nie przekraczają przeważnie 20 m wysokości. Wyższe obiekty to już bardziej zaawansowane inwestycje, które posiadają konkretnego zarządcę. Ich wysokość sięga powyżej 30 m, a możliwość odwiedzin uzależniona jest od pory roku, temperatury czy warunków atmosferycznych. Pełnią one również niekiedy dodatkowe funkcje np. gromadzenia wody na wypadek awarii wodociągów albo pożaru.

Innymi obiektami, w których podziwianie widoków jest tylko dodatkową zaletą są wieże obserwacyjne. Mogą to być zarówno strażnice, służące do obserwacji np. granic państw lub wieże do kontroli zagrożenia pożarowego lasów. Do części z nich dostęp może być z wiadomych przyczyn uniemożliwiony, ale starsze obiekty często pozostają do użytku turystów.

Opublikowano w: Wieże widokowe

Skomentuj (0) ↓