Blog

Jak działają preparaty ogniochronne?

Stosowanie preparatów ogniochronnych jest regulowane przez prawo, które wymaga stosowania materiałów klasyfikowanych jako trudne do zapalenia przy konstrukcji budynków niezamieszkalnych. W tym celu wykorzystuje się specjalne preparaty mające zapewnić drewnu odpowiednią ochronę w razie pożaru.

Podział i sekrety działania środków ognioochronnych

Drewno – tworzywo, które od tysięcy lat pozwala ludziom na budowanie schronienia. Od tylu też lat stanowi ono przedmiot troski człowieka. Pomimo rozlicznych zalet, jakie drewno posiada w kontekście wykorzystania w procesie konstrukcji – nie tylko budynków, ale także przedmiotów codziennego użytku, jego największą wadą pozostaje łatwość, z jaką ulega zapłonowi. Dzięki nowoczesnym środkom jesteśmy jednak w stanie w dość dużym stopniu ograniczyć siłę, z jaką ogień potrafi niszczyć drewno.

Naturalne impregnaty stosowane były już w starożytnych Chinach czy Egipcie. Dzisiaj możemy wybierać w preparatach, których główny cel użycia to opóźnienie powstania zapłonu, zredukowanie szybkości niszczenia drewnianych powierzchni, a także ograniczenie substancji szkodzących, jakie są wydzielane podczas spalania się określonych materiałów. Proces od powstania zapłonu do wytworzenia się pożaru przebiega w kilku fazach. Ogólna zasada działania środków ogniochronnych polega na opóźnieniu reakcji chemicznej w fazie gazowej, czyli na etapie powstawania płomieni.

W dalszej kolejności działanie poszczególnych środków może zostać sklasyfikowane według czterech różnych koncepcji. Preparaty z grupy powłokowych mają zapewnić ochronę poprzez utworzenie powłoki powstrzymującej przewodzenie ciepła do struktury drewna. Z kolei chemiczne środki łagodzą sposób w jaki dochodzi do niszczenia drewna pod wpływem wysokiej temperatury, a do tego produkują niepalne gazy. Podobnie działają środki oparte na teorii gazowej, w których zastosowano składniki odpowiadające za uwolnienie gazów niepalnych lub takich, które opóźniają proces spalania.

Istnieją jeszcze preparaty stworzone zgodnie z założeniami teorii cieplnej. Działają one tak, że gdy drewno ulega coraz większemu spalaniu, to zwęglona powłoka staje się coraz lepszą ochroną przed przenikaniem wysokich temperatur do środka tworzywa. Bardzo atrakcyjną możliwością jest skorzystanie z więcej niż jednego preparatu ognioochronnego. Dzięki temu, zapewnimy mu także ładny wygląd i zmniejszymy prawdopodobieństwo wystąpienia pleśni lub zniszczeń dokonywanych przez owady.

Nie wszystko zależy od impregnatu

Drewno jest klasyfikowane na podstawie swej ognioodporności jako tworzywo łatwo zapalne, trudno zapalne lub niezapalne. Oprócz zastosowanego preparatu, znaczący wpływ na podwyższenie odporności posiada metoda naniesienia danego środka. Za najlepszą uważa się impregnację wgłębną, która pozwala na przeniknięcie preparatu aż do najgłębszych struktur drewna. Dzięki niej możliwym staje się uzyskanie drewna, które zostanie zaliczone do klasy tworzyw niezapalnych.

Opublikowano w: Bez kategorii

Skomentuj (0) ↓