Blog

Czy drewniane wieże są bezpieczne?

Drewniane wieże widokowe są bezpiecznymi budowlami. Dzieje się tak z kilku powodów. Drewniane wieże widokowe projektowane są przez wysokiej klasy specjalistów, czy to indywidualnych, czy też przez zespoły projektantów. Przed wzniesieniem budowli konieczna jest pozytywna opinia geologa odnośnie jakości podłoża, w którym znajdą się fundamenty. Do budowy wież używa się materiałów najwyższej klasy, nie tylko drewnianych, ale również metalowych, zaś ich konserwacja jest przeprowadzana przy użyciu wysokiej klasy środków konserwujących. Na ich strukturę wpływ mają również warunki atmosferyczne na danym terenie: drewniane wieże widokowe wzniesione na terenach o mikroklimacie sprzyjającym powstawaniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych mają wzmocnioną konstrukcję. Poza tym nad prawidłowością wzniesienia, użytkowania oraz konserwacji budowli czuwa Inspektor Nadzoru Budowlanego. Największym zagrożeniem związanym z użytkowaniem wież widokowych jest bez wątpienia niestosowanie się do ogólnych zasad bezpieczeństwa przez zwiedzających. Istnieje szereg zastrzeżeń jasno precyzujących ewentualne zagrożenia, czy to wynikające z warunków zewnętrznych (np. pogoda), czy też wewnętrznych (ludzka bezmyślność i brawura), które powinny być wykazane na instrukcji użytkowania budowli. Stosowanie się do instrukcji z pewnością zapobiegnie wszelkim niebezpieczeństwom związanym z korzystaniem z drewnianych wież widokowych.

Opublikowano w: Wieże widokowe

Skomentuj (0) ↓